Word nu lid
Sectornieuws

Coronavirus – Aanpassingen aan de berekening van het btw-forfait voor de kappers voor het 1ste kwartaal 2021

1 april 2021

6

Aanpassingen BTW-forfait kappers

De volgende belastingplichtigen kunnen genieten van aanpassingen aan de berekening van het forfait om hun omzetcijfer aan te passen aan de coronacrisis.

 

Herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers (F05)

 

Het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden worden op het berekeningsblad van 2021 (Kader II) dat als basis dient voor de btw-aangifte m.b.t. het 1ste kwartaal van 2021:
 

  • Heren: 407 in plaats van 1140
  • Dames: 190 in plaats van 534

 

In tegenstelling tot hetgeen is voorzien in punt 20 van de forfaitaire regeling inzake btw voor de kappers, moet het belastbaar bedrag van het jaar 2020 niet verhoogd worden in het geval de werkelijke aankoopprijs van de shampoos en het geheel van de producten onderworpen aan het tarief van 21%, die de belastingplichtige verbruikt heeft bij de uitvoering van deze prestaties hoger is dan:
 

  • 4 % voor salons 'Heren'
  • 11 % voor de salons 'Dames'
  • voor de gemengde kapsalons: de bovenstaande percentages worden toegepast respectievelijk op het bedrag van de ontvangsten van het gedeelte "Heren" en op het bedrag van de ontvangsten van het gedeelte "Dames”
     

De belastingplichtigen die de rechtzetting van het belastbaar bedrag reeds gedaan hebben in de aangifte van het 4de kwartaal 2020, kunnen hun situatie aanpassen door via Intervat een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen die de vorige vervangt of door het teveel aan aangegeven btw op te nemen in rooster 62 van de aangifte met betrekking tot het 1ste kwartaal 2021.

Onze Partners

Coach Coiffure.eu FC314 Hairco UCM Unizo