Word nu lid

Federal Learning Account

Goed opgeleide werknemers zijn essentieel voor het succes van elke onderneming. Daarom moedigt de federale regering werknemers aan om zich te blijven bijscholen, hun hele loopbaan lang. 

_001

De digitale opleidingsrekening

Om dat beleid van levenslang leren te ondersteunen, krijgen werknemers en werkgevers toegang tot een digitale opleidingsrekening die zicht geeft op de opleidingssituatie van werknemers. Werknemers en werkgevers kunnen er opvolgen welke opleidingen werkgevers hebben aangeboden en welke opleidingen werknemers hebben gevolgd.

 

Om dit digitale opleidingsrekening te kunnen opstarten, registreer je vóór 1 december 2024 de opleidingen die jouw werknemers sinds 2024 al gevolgd hebben. Dat doe je in de Federal Learning Account (FLA), die nu online is.

 

Wat moet je registreren?

 

Als werkgever registreer je

  • de opleidingen die je als werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks (via een opleidingsinstelling) hebt aangeboden en die ook zijn gevolgd sinds 1 januari 2024  (eerder mag maar hoeft niet);
  • het aantal opleidingsdagen waarop jouw werknemers recht hebben in 2024.

Je kan het dashboard gebruiken om de situatie van jouw bedrijf te volgen.

 

Onze Partners

Unizo Coach Hairco Coiffure.eu UCM FC314