Word nu lid

Eindejaarspremie

Het Fonds voor Bestaanszekerheid PC 314 neemt de verzending, administratieve verwerking en betaling van de eindejaarspremie op zich. 

 

De premie bedraagt 9,5% van het bruto jaarloon.

Wie heeft er recht op?

  • werknemers ingeschreven onder PC 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitness), met ingang van de 7de maand van tewerkstelling in de sector;
  • personen die meer dan 32 dagen hebben gewerkt tijdens de referentieperiode (van 1 juli tot 31 juni van het volgende jaar);
  • personen van wie de belastbare premie meer dan € 25 bedraagt;
  • leercontracten en stagiairs hebben GEEN recht op een eindejaarspremie.

Onze Partners

Unizo Coach Hairco Coiffure.eu UCM FC314