Word nu lid

Online Interactieve Risicoanalyse

Een aangename werksfeer voor jou en je medewerkers!

jpeg-oira

OiRA – Online interactive Risk Assessment

OiRA – Online interactive Risk Assessment – is een internetplatform waarmee je op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier sectorale risicobeoordelingstools creëert, en dat in elke taal.

 

Waarom het OiRA-project?

 

Een goede risicobeoordeling is de sleutel tot een gezonde werkplek. Risico’s beoordelen kan echter een hele uitdaging zijn. Dat is vooral zo voor micro- en kleine ondernemingen, die niet altijd de middelen of de knowhow op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bezitten om dit op een doeltreffende manier te doen.

 

Het OiRA-project wil daar verandering in brengen. Het is het eerste initiatief op EU-niveau om de Europese micro- en kleine ondernemingen aan te moedigen hun risico's te beoordelen. Dat gebeurt hoofdzakelijk via de lidstaten en de sociale partners — werkgevers- en werknemersorganisaties — op EU- en lidstaatniveau.

Wat zijn de doelstellingen van OiRA?

Op bedrijfsniveau:

 

  • zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers (algemene taak van werkgevers en ondernemingen) door het gebruik van OiRA-tools op bedrijfsniveau en op de werkvloer aan te moedigen en daarbij een gedegen risicobeoordelingsproces op te zetten;
  • het risicobeoordelingsproces makkelijker maken;
  • de arbeidsomstandigheden verbeteren door het gebruik van de tool voor het beoordelen van beroepsrisico's te bevorderen en zo de bedrijfsprestaties verbeteren.

 

Vind de juiste antwoorden op je vragen over de inrichting van het kapsalon, de mengpost, de juiste materiaalkeuze ... in de OiRA INDEX.

 

De OiRA HANDLEIDING loodst je door de procedure op www.oiraproject.eu.

Downloads

OiRA Handleiding
OiRA Index
OiRA Flyer

Video

Onze Partners

Unizo Coach Hairco Coiffure.eu UCM FC314