Word nu lid

Unia & eDiv

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevordert ze gelijke kansen. 

Unia

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevordert ze gelijke kansen. Ze streeft naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen. Daarnaast waakt de instelling over de eerbiediging van de mensenrechten in België.

 

Iedereen die zich in België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Unia informeert je over je rechten en zoekt samen naar een oplossing. Unia lanceert ook campagnes vóór gelijkheid en tegen discriminatie, formuleert hierover aanbevelingen aan overheden en informeert met publicaties, tools en statistieken.

eDiv - Online tool voor een diverse en inclusieve werkomgeving

eDiv is een gratis online tool ontwikkeld door Unia om Belgische bedrijven, ondernemingen en overheden te ondersteunen bij de uitwerking en opvolging van een inclusief diversiteitsbeleid.

 

eDiv is inzetbaar in alle ondernemingen, binnen alle sectoren en in elke fase van het proces naar meer inclusie en diversiteit. Het is een nuttig instrument voor wie zijn eerste diversiteitsacties wil ondernemen, maar ook voor ondernemingen die diversiteit en inclusie al als rode draad in hun werking inbouwden en verder willen inzetten op de verbetering en bekrachtiging ervan. 

Onze Partners

Unizo Coach Hairco Coiffure.eu UCM FC314